תמול שלשום

1. חקריך של סיפורים-1984


2. לפנים מן החומה-1975

3. שירה-1971

4. סמוך ונראה-1960

5. תמול שלשום-1966

6. אלו ואלו-1959

7. על כפות המנעוך-1960

8. האש והעצים-1962

9.עד הנה-1960

10. ימים נוראים-1946

11. בשובה ונחה-1935

12. סיפורי אהבים-1934